29 listopad 2018

Biotec Lasers Polska jako przedsiębiorstwo Fair-Play 2018

Jako Biotec Lasers Polska uzyskaliśmy certyfikat "Przedsiębiorstwa fair-play 2018", jest on dla nas szczególnie ważnym wyróżnieniem,